ŽUPA SV. MARIJE MAGDALENE

Grupa od 50-ak vjernika župe sv. Marije Magdalene iz Mandaljene, dubrovačka biskupija sa svojim župnikom don Vilimom Petrovićem, 6. svibnja na proputovanju kroz Sarajevo je posjetila katedralu Srca Isusova.
Župna crkva sv. Marije Magdalene postoji već prije 1285. g. Crkva je 1667. u velikom potresu srušena, te preuređena 1681. g. Proširena je potom 1754., a 1913. je dograđena pobočna kapela Bezgriješne, te par godina kasnije kapela Gospe Karmelske. Obnavljana je od 1970.-1982., a posljednja je obnova završena 2005. g.