RKT ŽUPNI URED PRESVETOG SRCA ISUSOVA SARAJEVO – KATEDRALA PRIPRAVA I PROSLAVA SVETKOVINE BOŽANSKOG MILOSRĐA

Isusove riječi sestri Faustini: Želim da na prvu nedjelju poslije Uskrsa bude ustanovljen blagdan moga milosrđa. Želim da blagdan moga milosrđa bude utočište i sklonište za sve duše a posebno za siromašne i grešnike. Na taj dan bit će otvorena sva vrata moga milosrđa. Želim izliti ocean milosti na duše koje mi se s pouzdanjem uteku i zatraže pomoć. Neka se nijedna duša ne boji meni približiti pa makar joj grijesi bili crveni kao grimiz. Taj blagdan potiče moje milosrđe. Želim da prva nedjelja po Uskrsu bude svečani dan.

 

PROGRAM:

TJEDAN PRIPRAVE ZA PROSLAVU SVETKOVINE BOŽJEG MILOSRĐA

 

NEDJELJA 27.03. 2016

17:30sati – Izlaganje slike milosrdnog Isusa i krunica Božjem milosrđu

18:00sati – Sveta misa (vlč. Jakov KAJINIĆ)

Tema: Milosrđe-dar Uskrslog Krista

 

USKRSNI PONEDJELJAK 28.03. 2016

17:30sati – Krunica Božjem milosrđu

18:00sati – Sveta misa (vlč. Jakov KAJINIĆ)

Tema: Odbijanje Božjeg milosrđa: Grijeh protiv Duha Svetog

Nakon mise: Meditacija-prezentacija: Slika milosrdnog Isusa na temelju dnevnika s.Faustine (sestre milosrdnog Isusa iz Pule)

 

UTORAK 29.03. 2016

17:30sati – Krunica Božjem milosrđu (pjevana – sestre milosrdnog Isusa iz Pule)

18:00sati – Sveta misa (vlč. Stipo KNEŽEVIĆ)

Tema: Milosrđe Božje darovano Mariji Magdaleni

Pjevaju i sviraju – tamburaški sastav župe Prozor

Nakon mise: Kateheze o slici milosrdnog Isusa (sestre milosrdnog Isusa iz Pule)

 

SRIJEDA 30.03. 2016

17:30sati – Krunica Božjem milosrđu uz citate iz dnevnika (sestre milosrdnog Isusa iz Pule)

18:00sati – Sveta misa, mons. Ratko PERIĆ – biskup Mostarsko-duvanjski i Apostolski administrator Trebinjsko-mrkanski

Pjeva zbor Internata KŠC-a Sarajevo

 

ČETVRTAK 31.03. 2016

17:30sati – Krunica Božjem milosrđu

18:00sati – Sveta misa (vlč. Dražen RADIGOVIĆ)

Tema: Milosrdni Isus oslobađa

 

PETAK 01.04. 2016

17:30sati – Krunica Božjem milosrđu

18:00sati – Sveta misa (vlč. Dražen RADIGOVIĆ)

Tema: Milosrdni Isus liječi

Klanjanje Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu

Molitva za bolesnike

 

SUBOTA 20.04. 2016

17:30sati – Krunica Božjem milosrđu

18:00sati – Sveta misa (vlč. Dražen RADIGOVIĆ)

Tema: Milosrdni Isus spašava

Molitva za djecu i blagoslov djece

 

SVEČANA PROSLAVA SVETKOVINE BOŽJEG MILOSRĐA

03.04. 2016

 

10:30sati – predslavi mons. Ivan MILOVAN, Porečko-pulski biskup u miru

Pjeva katedralni zbor

Nakon Svete mise procesija sa slikom milosrdnog Isusa oko katedrale,

Svi su pozvani na zajedničko druženje u dvorište župnog ureda,

Josipa stadlera br.2

 

Dobro došli

 

Vlč. Marko Majstorović, župnik