OSNOVNA ŠKOLA „CRNIĆI“ IZ CRNIĆA

Osnovna škola „Crnići“ iz Crnića, općina Stolac, organizirala je posjet učenika od 1-5. razreda Sarajevu. U razgledanju grada posjetili su i katedralu Srca Isusova te sa zanimanjem pratili tumačenje o gradnji i umjetničkoj opremljenosti katedrale. Učiteljice Jelena Martinović, Marina Marić i Marija Bošković bile su u pratnji 26 učenika. Slađana Perić u pratnji 19 učenika, Bojana Dugandžić 8, Valentina Marinović 20 te Željka Perić u pratnji 29 učenika.