I. KORIZMENI PETAK U SARAJEVSKOJ KATEDRALI

U sarajevskoj katedrali Srca Isusova u Sarajevu, 28. veljače nakonpobožnosti križnog puta kojeg je predvodio preč. Mato Majić katedralni župnik i dekan sarajevske dekanije u pratnji i vjeroučenika i njihovih roditelja katedralne župe, uslijedilo je misno slavlje kojeg je predvodio dr. fra Anto Popović, prof. Svetog pisma na Franjevačkoj teologiji u Nežarićima. Sve nazočne je na početku pozdravio mons. Ante Meštrović, rektor katedrale i prepošt Kaptola vrhbosanskog ovim riječima: „U skladu s višegodišnjom praksom, zbor kanonika Kaptola vrhbosanskog, a u koordinaciji rektora katedrale, koji je uvijek jedan od kanonika, organizira korizmenim petcima propovjednike pod večernjim misnim slavljem. Redovito to budu profesori Franjevačke teologije iz Nedžarića i KBF-a Sarajevo. Teme propovijedi nastoje pratiti suvremena gibanja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji i Crkvi općenito.

Ovogodišnje teme korizmenim petcima žele puku približiti Pismo Pape Franje Aperuit illis, kojim je uspostavljena Nedjelja Božje Riječi (treća nedjelja kroz godinu). 'Tada im otvori pamet da razumiju Pisma' (Lk. 24, 45). Pozdravljam braću svećenike: mons. dr. Pavu Jurišića, kanonika i preč. Matu Majića, dekana i župnika, časne sestre i sve vas u katedrali i fra Antu kojeg molim da započne misno slavlje.“

 

Fra Antina propovijed u cjelini!

Draga braćo i sestre u Kristu,

Tema večerašnje propovijedi glasi: "Božje nadahnuće Svetoga pisma".

[Misli ove propovijedi preuzete su iz apostolskog pisma pape Franje, koje je naslovljeno, “Aperuit illis – Otvori njima” (Lk 24,45).]

  Istina je kršćanske, katoličke vjere da je Sveto pismo božanski nadahnuto. Papa Franjo u svome apostolskom pismu podsjeća nas da je božansko nadahnuće Svetoga pisma posebno jasno i eksplicitno izrečeno u Drugoj poslanici Timoteju, u kojoj apostol Pavao ustvrđuje da je "sve Pismo bogoduho, [i zato je] korisno za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti" (2 Tim 3,16; Aperuit illis, br. 9).

  Sveti Otac nas također u istom broju ovog apostolskog pisma (Aperuit illis, br. 9) podsjeća da iz božanskog nadahnuća proizlazi božanska istina Svetoga pisma i pri tome citira dogmatsku konstituciju o božanskoj objavi Drugog vatikanskog sabora, Dei Verbum, koja kaže da "knjige [Svetoga] Pisma čvrsto, vjerno i bez zablude naučavaju istinu koju je Bog htio da radi našega spasenja bude zapisana u Svetim pismima" (DV 11).

  Iz božanskog nadahnuća Svetoga pisma i iz istine spasenja koju priopćuju svetopisamske knjige proizlazi važnost Svetoga pisma kao hrane za vjeru i život Crkve, odnosno za vjeru i život svakog kršćanina.

  Na ovu važnost Svetoga pisma kao hrane za vjernički život papa Franjo nas podsjeća citirajući Dei Verbum 21, gdje stoji da je "Crkva uvijek častila božanska pisma kao i samo Gospodinovo Tijelo jer ona – iznad svega u svetom bogoslužju – ne prestaje uzimati i vjernicima pružati kruh života sa stola kako Božje riječi tako i Kristova tijela".

  Ovu nerastavljivu povezanost i komplementarnost dvaju stolova, stola Božje riječi i stola Kristova tijela, s kojih se hrani život Crkve i vjera kršćana, papa Franjo dojmljivo pojašnjava i predočava uz pomoć posljednjeg poglavlja Lukina evanđelja koje opisuje susret dvojice učenika s Uskrslim na njihovu putu iz Jeruzalema za Emaus (Lk 24,13-35; Aperuit illis, br. 6).

  Nakon Isusove muke i smrti na križu, ova dvojica učenika napustili su Jeruzalem i vraćali su se u svoj zavičaj tužni i razočarani.

  Uskrsli Isus, u liku slučajnog/anonimnog putnika, pridružio je se ovoj dvojici učenika i uvidjevši da oni nisu razumjeli smisao događaja njegove muke i smrti nazvao ih je "bezumnima i spora srca" (24,25) i "počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumačio im je što u svim Pismima ima o njemu" (24,27; Aperuit illis, br. 6).

  "Putovanje" Uskrslog Isusa s učenicima na putu za Emaus završilo je tako da je tajanstveni Suputnik prihvatio usrdnu zamolbu dvojice učenika da se ne rastaje od njih, nego da zajedno s njima blaguje u svratištu. I dok su bili za stolom uskrsli Isus je uzeo kruh, blagoslovio ga je, razlomio ga je i pružio im ga je. I u tom trenutku su se otvorile oči ove dvojice učenika i oni su u tajanstvenom suputniku, u njegovu razlamanju i pružanju kruha prepoznali Uskrslog Gospodina (usp. Lk 24,31; Aperuit illis, br. 8).

  Ovaj prizor iz Lukina evanđelja, podsjeća nas papa Franjo, pokazuje neraskidivu vezu između Svetoga pisma i Euharistije (Aperuit illis, br. 8). Naime, Sveta pisma pomažu nama vjernicima prepoznati nazočnost Uskrslog Gospodina u euharistijskom slavlju, pod euharistijskim prilikama, a Uskrsli Gospodin otvara oči nama, svojim učenicima da razumijemo  značenje njegove otkupiteljske/spasenjske muke i smrti u svjetlu –  uz pomoć proročkih najava.

  U svome apostolskom pismu papa Franjo podsjeća također na postsinodalnu pobudnicu o Riječi Gospodnjoj (Verbum Domini) svoga prethodnika pape Benedikta XVI. koji je skrenuo pozornost na performativnu snagu Svetoga pisma (usp. Aperuit illis, br. 2).

  Ovaj izričaj: performativna snaga Svetoga pisma znači – želi reći da riječi Svetoga pisma nisu samo božanska pouka, nego riječi Svetoga pisma kada se čitaju u onom istom Duhu u kojem i po kojemu su napisane (DV 12; Aperuit illis, br. 10), daju vjernicima snagu istoga Duha Svetoga, koji osposobljava vjernike da uistinu mogu vršiti Božje zapovijedi i da uistinu mogu živjeti sukladno riječima Svetoga pisma.

  To konkretno znači da riječi Svetoga pisma koje smo čuli u večerašnjem čitanju iz proroka Izaije (58,1-9a) ne samo da nas poučavaju kakav je post u ovo korizmeno vrijeme ugodan/drag Gospodinu, nego ove riječi Svetoga pisma nam daju božansku snagu da u vrijeme Korizme prakticiramo post i u širem smislu kao odricanje od svađe i prepirki, kao odricanje od grubosti, vrijeđanja i od nanošenja nepravde bližnjemu.

  Duh Sveti nas potiče po riječima proroka Izaije da u ovom korizmenom vremenu postanemo također svjesni potreba naših bližnjih, posebno onih koji se bore s bolešću ili starošću, i onih koji se suočavaju sa siromaštvom ili samoćom.

  Ako se otvorimo djelovanju DS – dok slušamo riječi Svetoga pisma – i ako uistinu u molitvi tražimo prosvjetljenje da razaberemo volju Božju, ako u molitvi tražimo ohrabrenje da prihvatimo volju Božju, ako u molitvi tražimo osnaženje da vršimo volju Božju, tada će nas Duh Božji, Duh Sveti zacijelo osposobiti i nadahnuti da na konkretan i kreativan, na dosjetljiv i nenametljiv način unosimo zrake kršćanske radosti u živote naših bližnjih tijekom ovog korizmenog vremena i da tako činimo djela milosrđa ugodna Bogu.

  Neka nas na našem vjerničkom putu prihvaćanja i življenja Svetoga pisma kao Božje riječi tijekom ove Korizme prati zagovor Gospodinove/Isusove Majke koja je nazvana blaženom zato što je povjerovala Riječi Božjoj i čuvala je u svome srcu i vršila je u svakodnevnom životu (usp. Aperuit illis, br. 15). Amen.