BOŽIĆNI BOROVI U KATEDRALI

Za Božić 2016. postavljeni su borovi u sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Ovogodišnje borove za katedralu darovala je Općina Stari Grad zahvaljujući gosp. Ibrahimu Hadžibajriću, načelniku općine. Dvije jeleke su postavljene po dugogodišnjoj tradiciji u prezbiteriju katedrale, jedna jelka kod jaslica. Kao i prijašnjih godina, jelke je okitila sakristanka s. Zrinka Barišić uz pomoć gđe Kristine Matijević. Zahvaljujući darovateljima koji su darovali jelke pred katedralom i u katedrali te osobama koje su ih postavile i ukrasile već pri karaju došašća osjeća se duh Božića. Darivajući postajemo sami sretniji i činimo sreću drugima.