PETI KORIZMENI PETAK U KATEDRALI SRCA ISUSOVA

U petak, 19. ožujka kada Crkva slavi svetkovinu sv. Josipa u Godini sv. Josipa koju je Papa Franjo proglasio za cijelu Crkvu, pao je i peti korizmeni petak. U popodnevnim satima pobožnost križnog puta u katedrali Srca Isusova predvodio je katedralni župnik i sarajevski dekan preč. Mato Majić. Svijeće su nosile sestre i čitale tekstove sestre Kćeri Božje Ljubavi i sestre Milosrdnice.

Na početku misnog slavlja sve nazočne je pozdravio mons. Ante Meštrović, prepošt Kaptola Vrhbosanskog i rektor sarajevske katedrale. Misi je predsjedao i propovijedao dr. sc. vlč. Hrvoje Kalem, profesor na KBF-u Sarajevo. Naslovivši temu: Sveti Josip i Božja Riječ, na samom početku je istaknuo dr. Kalem da su „ove godine, naši su biskupi u BiH proglasili Godinu Božje Riječi, a papa Franjo je proglasio posebnu Godinu svetog Josipa. U ovom ćemo se razmišljanju kratko zaustaviti na nekim nitima, koje su zapravo debeli konopci koji povezuju svetog Josipa i Božju Riječ. Prije svega, moramo ukazati na potpunije značenje Božje Riječi. Naime, Božja riječ nije samo ono što je sadržano u Svetome pismu. Riječ je po svome ustrojstvu uvijek više od onoga što može biti zapisano, kao što je misao uvijek više od onoga što možemo izgovoriti riječima. Mi katolici, za razliku od protestanata vjerujemo da je Božje objava, odnosno ona riječ kojom se Bog objavljivao kroz povijest, sadržana ne samo u Svetom pismu, nego i u Tradiciji ili Predaji. Božja riječ živi dakle u Svetom pismu kao zapisana riječ i nepisanoj Tradiciji ili Predaji. Bilo bi pogrešno misliti kako je Božja riječ sadržana samo u Pismu (sola Scriptura), kao što je pogrešno misliti da je godina Božje Riječi, isto što i godina Svetog pisma ili Biblije, jer rekosmo da Božja Riječ ima potpunije značenje“, rekao je dr. Kalem.

Propovijed je dr. Hrvoje Kalem završio riječima: „Sveti Josip nam treba biti uzor kako se posve staviti u službu Božjoj riječi, kako spasiti Božju Riječ od Heroda ovoga svijeta, kako zaštiti Božju Riječ, pa makar se nekada moralo pobjeći i u Egipat i u svoje se vrijeme vratiti iz njega. Sveti Josip nam je putokaz kako se mučiti mišljenjem: život nije sanjarenje i maštarenje, nego strastveno i naporno mišljenje kako svoj život urediti po Božjoj Riječi i kako u svome životu, unatoč svim nedaćama i nevoljama, sačuvati Božju Riječ u dobru i plemenitu srcu“.  (Fotografije s. Ljubica)

Am

WordPress Photo Gallery Plugin