SARAJEVSKA KATEDRALA – MISE U BOŽIĆNOM VREMENU

Polnoćka je 24.12.2017. točno u ponoć, a Misu predvodi uzoriti Vinko kardinal Puljić.

Dnevna Misa na Božić, 25.12. 2017. je u 10,30  predvodi uzoriti Vinko kardinal Puljić.

Misu Te Deum (zahvalnica) 31.12.2017. u 18,00 sati,  kao i na Novu godinu, 1.1.2018. godine u 10,30  i na Bogojavljenje, 6.1.2018. u 10,30 sati predvodi uzoriti Vinko kardinal Puljić.