POSJETE KATEDRALI

Ljetni period od 09–17,30 sati, osim ponedjeljaka.

Zimski period od 09 – 16,00 sati, osim nedjelje i  ponedjeljka.

Ponedjeljkom je čišćenje od 13,00 sati i katedrala je zatvorena.

 

Grupe

za posjet katedrali možete najaviti:

Tel./fax: 033 22 55 91

e-mail: mestar47@bih.net.ba

 

STRANICA KATEDRALE: www.katedrala-sarajevo.com

 

——————————

Cathedral Visiting Hours

Summer: 9 AM to 5:30 PM, everyday except Monday

Winter: 9 AM to 4 PM, everyday except Sunday and Monday

On Mondays, the Cathedral is closed as of 1 PM for cleaning

Contact information for visiting groups:

Tel./fax: 033 22 55 91

Email: mestar47@bih.net.ba

Cathedral website: www.katedrala-sarajevo.com