OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA 2

Obilazeći vjerske objekte u sklopu predmeta „Kultura religija“, Osnovna škola Grbavica 2 posjetila je 26. listopada sarajevsku katedralu Srca Isusova. Bio je to V. 3 razred u pratnji predmetnog nastavnika gosp. Edine Mujkić. O katedrali je govorio mons. Ante Meštrović, rektor katedrale.