HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KOMUŠINA

Komušanci koji žive i rade na području Škofje Loke u Sloveniji, a članovi su Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Komušina organizirali su 1. travnja izlet u Sarajevo. O staroj jezgri grada govorio im je mr. vlč. Pero Brajko, a o katedrali govorio im je mons. Ante Meštrović, rektor katedrale koji je bio župnik u župi Komušina od 1987.-1996. godine, gdje se nalazi drevno marijansko svetište Kondžilo. Kao župnik u progonstvu vlč. Meštrović je s prognanim Komušancima bio u Škofjoj Loki od studenog 1992. do kolovoza 1996. godine. Među posjetiteljima je bio gosp. Vincencije Demšar sa suprugom koji je bio sklon protjeranim i izbjeglim Komušancima za vrijeme rata, a on je u to vrijeme bio načelnik općine Škofje Loka. Mnogi su posjetitelji članovi „Hrvatskog Kulturnog umjetničkog društva Komušina“ koje je utemeljeno na inicijativu tadašnjeg župnika Meštrovića kao „Hrvatski Klub Komušina“, 28. studenog 1993. u Škofjoj Loki. Među posjetiteljima je bio aktualni predsjednik HKUD Komušina gosp. Pejo Mijatović, sa suprugom koji je koordinator ove posjete sa gosp. Ivicom Grgić. Susreli su se sa mons. dr. Perom Sudarom, pomoćnim vrhbosanskim biskupom koji je bio kapelan u Komušini. Posjetili su još vrelo Bosne, spavali u internatu KŠC-a sv. Josip u Sarajevu o kojem im je govorio mr. vlč. Mario Ćosić, ravnatelj KŠC-a, a rodom je iz susjedne župe Bežlja. Na povratku, nakon svete mise u crkvi Kraljice sv. Krunice, posjetili su samostan Kraljevu Sutjesku i svetište sv. Leopolda Bogdana Mandića u Maglaju.

Am