KOMUŠANCI U ŠKOFJOJ LOKI

U svom organiziranom dolasku i posjetu Sarajevu Komušanci koji žive i rade na području Škofje Loke u Sloveniji, 1. travnja su posjetili katedralu Srca Isusova. O katedrali im je govorio mons. Ante Meštrović, rektor katedrale koji je bio župnik u župi Komušina od 1987.-1996. godine, gdje se nalazi drevno marijansko svetište Kondžilo. Kao župnik u progonstvu vlč. Meštrović je s prognanim Komušancima bio od studenog 1992. do kolovoza 1996. godine. Među posjetiteljima je bio gosp. Vincencije Demšar sa suprugom koji je bio sklon protjeranim i izbjeglim Komušancima za vrijeme rata, a on je u to vrijeme bio načelnik općine Škofje Loka. Mnogi su posjetitelji članovi „Hrvatskog Kulturnog umjetničkog društva Komušina“ koje je utemeljeno na inicijativu tadašnjeg župnika Meštrovića kao „Hrvatski Klub Komušina“, 28. studenog 1993. u Škofjoj Loki. Među posjetiteljima je bio aktualni predsjednik HKUD Komušina gosp. Pejo Mijatović, sa suprugom koji je Koordinator ove posjete sa gosp. Ivicom Grgić.

 

Am