MLADI U POSJETI KATEDRALI

NVO "Youth for peace-Mladi za mir“ pod pokroviteljstvom Renovabisa organizira seminar u Sarajevu pod nazivom "Mladi u BiH društvu" u razdoblju od 08.12 – 11.12.2016. godine u hotelu „Saraj“, na temu nenasilne komunikacije identiteta, suzivota i dijaloga. Okupilo se oko 70 mladih srednjoskolaca iz cijele Bosne i Hercegovice razlicite vjerske i nacionalne pripadnosti. U sklopu seminara planiran je obilazak vjerskih objekata sve tri monoteističke religije, točnije sva četiri vjerska objekta. Gazi Husrev- begove dzamije, Katedrale Srca Isusova, Saborne crkve te Askenaske sinagoge.

Mladi su posjetili katedralu u subotu 10. prosinca, a voditeljica grupe je bila Mebrura Smajlovic-Čutuk, a o katedrali je govorio mons. Ante Meštrović, rektor katedrale.