DEKANATSKA HODOČAŠĆA U KATEDRALU GODINA MILOSRĐA

12. studenog:
TRAVNIČKI DEKANAT
BRČANSKI DEKANAT

 

19. studenog:
USORSKI DEKANAT
ŠAMAČKI DEKANAAT
SARAJEVSKI DEKANAT

 

SVETA MISA U 11 SATI
U 10, 30 PRILIKA ZA SVETU ISPOVIJED

 

U 10,30 NEKOLIKO RIJEČI O KATEDRALI I
POTPUNOM OPROSTU U SVETOJ
GODINI MILOSRĐA